KORCZYŃSKI, A.; LUDOMIRSKA, I.; ŻYŁŁA, R. Z doświadczeń zastosowania systemu komputerowego DYSKCHEM w dydaktyce podstaw chemii w szkole wyższej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(11), p. 86-93, 23 sty. 2016.