MALLEA, J. R. Nadzorowanie oraz ocenianie kolegiów i uniwersytetów w Kanadzie. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(5), p. 203-210, 31 sty. 2016.