WINCŁAWSKA, B. M. Alma Mater Carolina Pragensis: profesorowie o idei uniwersytetu. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(8), p. 55-60, 31 sty. 2016.