BUCHNER-JEZIORSKA, A.; KULPIŃSKA, J. Rola uniwersytetu w aglomeracji przemysłowej. Przykład Lodzi. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(8), p. 61-67, 31 sty. 2016.