JACKOWSKI, S.; KRAUZE, T. Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz w programie SOCRATES/ERASMUS. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(12), p. 50-61, 3 luty 2016.