SMUŻEWSKA, M. Studencki ruch naukowy w polskich uniwersytetach z perspektywy zmian zachodzących we współczesnym szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(45), p. 215-233, 1 grudz. 2015.