SZADKOWSKI, K. Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki funkcjonowania „transnarodowego stowarzyszenia kapitałów” w szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, [S. l.], n. 1(45), p. 235–267, 2015. DOI: 10.14746/nsw.2015.1.10. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4545. Acesso em: 3 paź. 2023.