SZADKOWSKI, K. Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki funkcjonowania „transnarodowego stowarzyszenia kapitałów” w szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(45), p. 235-267, 1 grudz. 2015.