EL-KHAWAS, E. Badania nad szkolnictwem wyższym, polityka i praktyka - wzorce dobrego i złego porozumiewania się. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(13), p. 28-37, 3 luty 2016.