DOMAŃSKI, H. Selekcja ze względu na pochodzenie społeczne do szkoły średniej i na studia wyższe. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(16), p. 97-108, 7 luty 2016.