JABŁECKA, J. Europejskie szkolnictwo wyższe - wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji, podpisana w Bolonii 19 czerwca 1999 roku. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(16), p. 161-163, 7 luty 2016.