GOĆKOWSKI, J. Kariera naukowa a styl pracy naukowej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(17), p. 7-22, 8 luty 2016.