EURYDICE, E. Pomoc materialna dla studentów w Europie. Debaty ostatnich lat i najnowsze tendencje. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(17), p. 77-96, 8 luty 2016.