PAWŁOWSKI, K. Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(18), p. 82-90, 11.