DOMINIAK, P.; LEJA, K. Modele jakości usług a zarządzanie szkotą wyższą. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(18), p. 91-102, 9 luty 2016.