JABŁECKA, J. Przegląd artykułów zamieszczonych w zagranicznych czasopismach naukowych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(18), p. 132-150, 9 luty 2016.