SZTABIŃSKI, P. B. Badanie absolwentów studiów doktoranckich - problemy warsztatowe i wstępne hipotezy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(20), p. 77-90, 9 luty 2016.