NEAVE, G. Perspektywa interesariuszy w ujęciu historycznym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(21), p. 19-39, 9 luty 2016.