KOBYLAREK, A. Studia uniwersyteckie wobec wymagań rynku pracy transformującego się społeczeństwa. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(21), p. 40-62, 9 luty 2016.