KLEER, J. Czy Polska ma szansę na gospodarkę opartą na wiedzy?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(22), p. 42-54, 10 luty 2016.