GRUDZEWSKI, W. M.; HEJDUK, I. Systemy zarządzania wiedzą a efektywność innowacyjna przedsiębiorstw. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(22), p. 156-170, 11.