CHMIELECKA, E. Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(23), p. 7-18, 10 luty 2016.