PAWŁOWSKI, K. Wpływ rankingów i akredytacji na markę szkoły wyższej działającej na konkurencyjnym rynku - artykuł dyskusyjny. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(26), p. 19-31, 11 luty 2016.