JOŁKIEWIEZ, D. Ewaluacja szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(26), p. 98-106, 11 luty 2016.