KOCHANOWSKI, J. Ponowoczesne społeczeństwo wiedzy - kilka uwag porządkujących. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(27), p. 83-94, 11 luty 2016.