BIAŁY, K. Szkolnictwo wyższe w Polsce w warunkach rynkowych a proces budowy społeczeństwa opartego na wiedzy - kilka uwag krytycznych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(28), p. 34-48, 11 luty 2016.