SAUERLAND, K. Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(28), p. 89-96, 11 luty 2016.