DĄBROWA-SZEFLER, M.; GAŁKOWSKI, A. Strategiczne problemy nauki polskiej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(29), p. 7-18, 11 luty 2016.