GOĆKOWSKI, J. Demagog i sofista nauczycielami wiedzy w demokracji masowej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(30), p. 30-43, 12 luty 2016.