PARKITNA, A. Wiedza jako świadomy wybór przyszłości - na przykładzie Finlandii. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(30), p. 85-93, 12 luty 2016.