JABŁECKA, J.; KOCHANOWSKI, J. Uwagi Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego do założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(31), p. 13-21, 14 luty 2016.