JABŁECKA, J. Foresight - czy tylko korzyści, czy także ograniczenia?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(32), p. 5-9, 15 luty 2016.