JAŃCZUK, E. A.; URBAN, J. Podejście holarchiczne w realizacji projektów typu foresight. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(32), p. 41-59, 15 luty 2016.