KWIEK, M. Wprowadzenie. Finansowanie szkolnictwa wyższego w warunkach permanentnej (międzysektorowej) konkurencji o środki publiczne. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, v. 47, n. 1(47), p. 7-12, 15 cze. 2016.