LEWICKI, J. Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, v. 47, n. 1(47), p. 145-162, 15 cze. 2016.