ANIELSKA, A. Polskie szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych jako problem badawczy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, v. 47, n. 1(47), p. 121-144, 15 cze. 2016.