MARGINSON, S. To, co publiczne i prywatne w szkolnictwie wyższym. Synteza podejścia ekonomicznego i politycznego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, [S. l.], v. 48, n. 2(48), p. 17–40, 2016. DOI: 10.14746/nisw.2016.2.1. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/7631. Acesso em: 28 wrz. 2023.