MARGINSON, S. To, co publiczne i prywatne w szkolnictwie wyższym. Synteza podejścia ekonomicznego i politycznego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, v. 48, n. 2(48), p. 17-40, 15 grudz. 2016.