OSTROWICKA, H.; SPYCHALSKA-STASIAK, J. Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, v. 49, n. 1(49), p. 105-132, 15 cze. 2017.