WRÓBLEWSKA, M. N. Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, v. 49, n. 1(49), p. 79-104, 15 cze. 2017.