SZMIDT, J. Dyskusja przed Narodowym Kongresem Nauki – refleksje. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(50), p. 315-331, 15 wrz. 2017.