JAJSZCZYK, A. Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(50), p. 77-90, 15 wrz. 2017.