WOŹNICKI, J. Postulat selektywnego charakteru deregulacji w szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(50), p. 91-105, 15 wrz. 2017.