MIKOŁAJCZYK, B.; NASKRĘCKI, R. Szkoły doktorskie i ich rola w kształceniu doktorantów. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(50), p. 107-126, 15 wrz. 2017.