BRZEZIŃSKI, J. M. O poprawianiu (ale też i o psuciu) systemu przeprowadzania awansów naukowych w Polsce w latach 1990-2017. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(50), p. 147-172, 15 wrz. 2017.