SUŁKOWSKI, ŁUKASZ. „Fuzjomania” akademicka. Czy Polskę czeka fala konsolidacji uniwersytetów?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(50), p. 173-188, 15 wrz. 2017.