Boguski, Jan. 2013. „Zarządzanie Wiedzą W Uczelni wyższej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(42) (styczeń):10-31. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1275.