Warczok, Tomasz, i Tomasz Zarycki. 2018. „Polskie Nauki Polityczne W Perspektywie Globalnej: Paradoksy ewoluującej peryferyjności”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(51) (październik), 143-61. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.6.