Świrek, Krzysztof. 2013. „Trzy końce Ideologii – najważniejsze Dwudziestowieczne ujęcia Problemu”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(41) (styczeń), 43-55. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1654.