Kietlińska, Bogna. 2013. „Jak Za Pomocą Metod jakościowych Zbadać zmysłowy odbiór Miasta?”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(41) (styczeń), 131-42. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1660.