Wróbel, Andrzej. 2013. „Smoleńska Roszada 2010. Walka O wartości Czy Gry rzeczywistością”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(41) (styczeń):167-83. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1663.