Niedbalski, Jakub. 2013. „Komputerowe Wspomaganie Analizy Danych jakościowych (CAQDAS) W Projektowaniu I Prowadzeniu Badań”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(41) (styczeń), 185-202. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1664.